Kære læser

Denne side orienterer lidt om tilknytningsforstyrrelse hos børn. Jeg har i mange år beskæftiget mig med omsorgssvigtede børn, først på et behandlingshjem i 80’erne, hvor det i stigende grad gik op for mig, hvor meget den tidlige omsorg betyder for resten af vores liv. I 1991 skrev jeg bogen ”Tidlig frustration”, som det dengang hed for de sværeste tilfældes vedkommende. Den første tilknytning ser ud til at være meget afgørende for hvordan alle senere relationer udvikler sig, om vi udvikler den sociale kompetence og den følelse af selvværd og styrke der skal til for at vende belastninger til styrke.

Siden har jeg arbejdet med undervisning i tilknytningsforstyrrelse og personaleudvikling og ledelse på børneinstitutioner, og også her har jeg set hvordan de første ”arbejdsmodeller” i livet har meget indflydelse på, hvordan man som leder eller medarbejder agerer i forhold til børn med adfærdsvanskeligheder. Institutioner for svært belastede børn og unge udsættes for meget store følelsesmæssige belastninger i arbejdet og samarbejdet, og derfor arbejder jeg i en del institutioner med skift mellem undervisning og organisationsudvikling. For kommuner arbejder jeg med udvikling af tværfaglige behandlerteams, som ofte oplever samme vanskeligheder i at agere over for ”tunge” familier.
I arbejdet med tilknytningsforstyrrede børn er det nødvendigt at støtte og udvikle personalegrupper, for at de kan have overskud og skabe stabilitet og klarhed i barnets hverdag.

Ligeledes er forholdet til en partner og evnen til at opdrage sine børn også meget afhængig af de første ”arbejdsmodeller”, vi fik i vuggegave – eller ikke fik så mange af.

I de sidste år har jeg arbejdet en del med adoptivbørn og deres forældre, da nogle få (især sent adopterede, 2-7 år) i nogle få tilfælde har været udsat for voldsomme omsorgssvigt før adoptionen. Jeg forsøger for tiden at medvirke til, at adoptionsafsnittene i de nye regioner også kommer til at tilbyde rådgivning til familier og adopterede efter adoptionen. Læs en artikel om emnet her. Hvis du vil læse om terapi med adopterede i puberteten, se Dansk Psykolognyt Nr. 7, 15.april 2005.

I ungdomsfængslerne, hvor jeg også har arbejdet en del, har over halvdelen af de indsatte haft en meget mangelfuld tidlig tilknytning, og mange har desuden forskellige former for hjerneskade eller psykisk sygdom. Det er spændende at være med i forsøgene på at skabe et mere behandlingsorienteret fængselsvæsen. I dag har de indsatte kun ringe adgang til undersøgelse og behandling, fordi deres provokerende kriminelle adfærd træder i forgrunden. Hvis du er interesseret i børns og unges neurologiske udvikling/ undersøgelse, se: http://www.bakkedal.dk

Vi tænker ikke over det i hverdagen, men vores grundlæggende måde at søge nærhed på fra fødslen o op til 1 års alderen (vores ”tryghedsstrategi” om man vil) arves i høj grad ved samværet med den forælder man er mest sammen med. Nyere forskning i børns tilknytningsadfærd viser, at man ved at
interviewe kommende forældre om deres syn på vigtige tilknytninger i deres egen barndom og liv med 70 % sikkerhed kan forudsige, hvilken type tilknytning deres barn vil få.

Der er grundlæggende 4 mønstre (udforsket af Mary Ainsworth) som barnet lærer af den voksne for at sikre nærhed:

Det trygge, hvor forældren er karakteriseret ved at være let tilgængelig for barnet når det har behov, kan rumme barnets følelser som f.eks. vrede, og som finder at tilknytning er vigtigt i familiens liv.

Det afvisende, hvor forældren ikke erindrer sin egen barndom, sommetider idylliserer sine forældre uden at kunne beskrive episoder som underbygger dette. Forældren vil typisk tillægge tilknytning ringe betydning, og mere interessere sig for ting og sager end for barnet. Der er typisk et behov for tilknytning, men en frygt for at vise dette behov

Det bekymret/ overoptagede, hvor forældren har været utryg ved de voksne i sit eget liv, og derfor
hele tiden er mere optaget af andres (f.eks. barnets) følelser end af sine egne, og har svært ved at ”give slip” på barnet og andre. Der har ofte været tab af vigtige personer, som ikke er forarbejdet og derfor ”stadig lever i nuet”.

Disse 3 former er helt almindelige måder at videregive et tilknytningsmønster fra den ene generation til den næste. Som man kan tænke, spiller det en betydelig rolle for forældreevne i hvor høj grad man har overvejet, forarbejdet og overvundet de vanskeligheder i tilknytningen man selv har været ude for, om man derved har ”optjent” en tryg tilknytningsevne overfor sine børn på trods af selv betydelige tab. Hvis man er interesseret i variationer over den normale tilknytning, har Svend Aage Madsen, cand. psych., og professor Lars Smith skrevet gode bøger om emnet, som kan findes på nettet.

Endelig findes det desorienterede/ disorganiserede mønster, hvor forældren ikke har lært nogen brugbar strategi for tilknytning tidligt i livet, og derfor har svært ved at svare barnet relevant og indfølende, og tilsidesætte egne behov. Barnet får derfor svært ved at indgå i en senere relation til andre, f.eks. parforhold.

Nogle få børn udvikler på grund af tab, tidlige skader i nervesystemet eller manglende forældreevne en egentlig tilknytningsforstyrrelse, en mere varigt nedsat evne til at indgå i nære sociale relationer. Du kan få en kort indføring i emnet tilknytningsforstyrrelse ved at læse introduktionen.

Hvis du er interesseret i en grundigere gennemgang, kan du evt. bestille bogen her fra siden, som beskriver en række praktiske sider af arbejdet med disse børn: hvad er tilknytningsforstyrrelse, hvordan kan man arbejde med børnene i det brede samfundsmæssige perspektiv og i de nære rammer såsom skole, plejefamilie, adoptivfamilie, etc. Hvilke forstyrrelser ses i den sociale udvikling og den seksuelle udvikling, hvordan ser livsforløbet ud, hvad er behandling, hvordan samarbejder man med forældrene, etc. For den professionelle er der også orientering i form af checklister, testprofiler, litteraturliste, etc. Bogen er i høj grad tænkt som en vejledning i det daglige praktiske arbejde med de sværest forstyrrede, og kræver ikke de store forudsætninger. For flersprogede læsere har jeg skrevet en bog, som ikke findes på dansk.

Hvis du har konkrete problemer i forhold til et barn eller en ung som privat eller professionel er du velkommen til at sende en mail. Desværre kan jeg ikke love, at den bliver besvaret med det samme.

Jeg håber at min interesse for emnet har ført til overvejelser, du som læser kan finde nyttige.

Med venlig hilsen og ønske om held og lykke i arbejdet.

Niels Peter Rygård
cand. psych.
Kære læser

Der findes allerede oversættelser af min engelske bog på spansk, russisk og kinesisk. Imidlertid er det meget svært at finde forlag i de lande som mener at kunne tjene penge på den. Samtidig er det de lande hvor børnehjemsmedarbejdere har mest brug for den, som er sværest at få bogen udgivet i. Det har jeg oplevet både i Peru og andre steder. Har du forslag eller kontakter til forlag eller fonde som kunne være interesserede, så mail mig venligst på npr@erhvervspsykologerne.dk.
Om Niels Peter Rygaard

Born at Yale Hospital, New Haven, Conn. 1952.

Graduated as clinical psychologist from Aarhus University, Denmark 1981. Authorization as a specialist in 1987 by DPA (the Danish equivalent to the American Psychologist Association).

1981-83 Skive County, Department of child institutions (development for all child institutions and supervisor for staff members).

1983 – 91: Chief psychologist at state treatment foster home and special school for children suffering from Attachment Disorder (Himmelbjerggaarden). Performed a study of 48 AD children and control group (maternal psychiatric diagnoses, birth weight, birth complications and scores in WISC, see literature).

1991: Consultant at private psychologist company, working with executive leadership development.

1991 – 94: Education program for county staff in Denmark. A cross-professional education in work with mothers from the onset of pregnancy until the child is age 2. For frontline workers: practicing doctors, pediatric doctors, health nurses, social workers, midwives.

1995: Member of ISSPD (www.isspd.com). The International Society for the Study of Personality Disorders.

1996: Private practitioner. Fields: supervising professionals (psychologists, social workers, child psychiatric wards, etc.) and adoptive parents, foster families, youth prisons.

1998: Speaker, presenting scientific results at the ISSPD Congress on Psychopathy, Copenhagen.

2006: At present I work with an education program and supervision for staff in all state youth prisons. The intention is to change the culture from old fashion prisons towards treatment facilities.
Also, I work in orphanages and treatment facilities with the simultaneous development of knowledge about attachment related issues and organizational development.

2008: The European orphanage and The Global orphanage projects. Botha re aimed at educating poor orphanage staffs and leaders in caring for the youngest by providing development and mediabased education programs.

2008: A program for the Danish State, educating child and youth institutional leaders in preventing sexual and violent offences in kindergartens and other child institutions.

My books have influenced political debate, and recently one political party has made my recommendations their social policy program (to focus on preventing personality disorder development by massive help to threatened mothers).

CONFERENCES

1999: Speaker at The Psychopathy Conference in Copenhagen, arranged by ISSPD (see: (www.isspd.com).

2006: Arranged The Copenhagen Conference on Attachment in cooperation with Copenhagen University, psychology Dpt. and ITPT (Institute for Personality Studies).

2006: Speaker at the International Child and Youth Care Conference, Montreal, Québec (see:
www.icycc2006.com).

2006: Speaker at Peru conference, University of Lima: Introducing the Secure Base Model in the organization of orphanages.

LITERATURE

1991 (reprints 1994, 1998): Early Frustration – the Organization of the Self in Deprived Children.
Munksgaard, Copenhagen. ISBN: 87-16-10646-6.

1998: Psychopathic Children: Indicators of Organic Dysfunction. IN: Millon, Simonsen, Birket-Smith and Davis.: Psychopathy – Antisocial, Criminal and Violent Behavior, p.247-260. The Guilford Press NY. ISBN: 1-57230-344-1.

1999: Sexual Abuse and Attachment Disorder. Psyche and Logos, 2, p. 508-521. Danish Psychological Association Publishers. ISBN: 87-7706-284-1.

2002 (reprints 2004, 2006): Attachment Disorder – treating Children and Youth with Attachment Disorder. Forfatterforlaget, Denmark. ISBN: 87-90969-10-3.

2003: Leadership Development. Chapter one IN: Digmann & Dall: Public Leadership Development.
Boersens Forlag, Copenhagen. ISBN: 87-7553-947-0.

2005: Family Therapy with Adopted Children. Dansk Psykolognyt (Journal of the Danish Psychological Association) 7, April 15, p. 21-26. DP Forlag, Copenhagen.

A number of articles in public debate, such as Therapy with Adoptees in Puberty April 2005 at: http://e-magazine.adoption.com/articles/698/therapy-with-adoptees-in-puberty.php

2005: Lénfant Abandonné- Guide de traitement des troubles de l’attachement. DeBoeck Université, Belgium.
http://www.amazon.fr/Lenfant-abandonn%C3%A9-traitement-troubles-lattachement/dp/2804148858.

Translated as:

2006: Severe Attachment Disorder in Childhood – a Guide to Practical Therapy. Springer Wien/ New York. http://www.springer.com/springerwiennewyork/medicine/book/978-3-211-29705-6

2006: Schwerwiegende Bindungsstörung in die Kindheit – eine Anleitung zur Praxisnahen Therapie. Springer Wien New York. http://www.amazon.ca/Schwerwiegende-Bindungsst%C3%B6rung-Kindheit-Anleitung-praxisnahen/dp/3211297065

2007: Dutch: Hechtingsstoornissen – Praktikgericht therapiehandboek voor ernstige hechtingsstoornissen bij kinderen. Uitgiverij SWP Amsterdam. http://www.swpbook.com/945

2007: Italian: Il bambino abbandonato – Guida al trattamento dei disturbi dell´attaccamento. Fioriti editore www.fioriti.it

2007: Portuguese: A crianca abandonada. Climepsi Editores, Lisboa. http://www.climepsi.pt/site.cgi?action=livro&id=284

Home
Niels Peter Rygaard
Kære læser...

Mere om forfatteren

Kontakt forfatteren

Køb bogen - klik her

En kort indføring i emnet tilknytningsforstyrrelse (PDF)

Internationale sites
EnglishEspanolFrancais
DeutschDutchRussian
ChineseUS-EnglishPortuguese
Italian